Formulari d'inscripció ESTIU ACTIU 2023

DADES PARTICIPANT


Correu electrònic per rebre comunicacions de l'activitat:

 • Adjuntar imatge o fotocòpia de la targeta sanitària

 • Participant empadronat a Ripoll.

ACTIVITAT A LA QUE S'INSCRIU


 • Esplai d'Estiu
  P-3-P-5
 • Casal CreActiu
  1er-6è primària
 • Casal Esportiu
  1er-6è primària
 • Aventura't
  1er-4rt ESO

TORNS O SETMANES


 • 1a setmana:
  del 26 al 30 de juny
 • 2a setmana:
  del 3 al 7 de juliol
 • 3a setmana:
  del 10 al 14 de juliol
 • 4a setmana:
  del 17 al 21 de juliol
 • 5a setmana:
  del 24 al 28 de juliolSAMARRETA


* Samarreta inclosa en la inscripció a partir de 2 setmanes. Per inscripcions d'una sola setmana el cost de la samarreta és de 6 euros.


ALTRES SERVEIS OPCIONALS


Si teniu interès en aquests serveis, si us plau, marqueu-los. Per a més informació podeu trucar al 633 055 439 o enviar un correu a estiuactiu@ajripoll.cat.


 • Menjador

Dinar + monitoratge de 13 a 15h al CEIP Joan Maragall
Preu setmanal 42€ (20% de descompte a partir de la 3era setmana)
Dinar puntual: 10€


 • Acollida matinal

Servei d'acollida matinal de 3/4 de 8 a 9 del matí al CEIP Joan Maragall
Preu setmanal 5€
Acolida puntual 1€


Aquests serveis només s'oferiran si hi ha un mínim de persones inscrites. Rebreu un correu informant-vos de com s'ha de realitzar el pagament. Per dies puntuals s'haurà de fer el pagament a les oficines de la Piscina Municipal.


DADES PERSONALS I DE SALUT


 • Està al dia del calendari de vacunes

 • Sap nedar sol/a (sense elements de subjecció?)

 • Pateix alguna malaltia crònica (asma, epilèpsia, diabetes…)

 • Té algun problema de mobilitat o alguna dificultat motriu?

 • Té problema d'eneuresi (control d'esfinters)

 • Necessita ajuda per anar al WC, vestir-se, desvestir-se,...

 • Pateix alguna al.lèrgia o intolerància?


NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT


 • El seu fill/a té alguna necessitat específica de suport?

 • Autorització per sol.licitar informació al centre escolar


AUTORITZACIONS


Sr./Sra.

DNI, NIE, Passaport

en condició de pare, mare o tutor/a legal de

Observacions

autoritzo que:


 • L'infant o jove participi a les activitats programades per l'ajuntament de Ripoll en el marc de l'ESTIU ACTIU 2023.


 • Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques que fora convenient aplicar en cas d'urgència, i sempre sota pertinent direcció facultativa.


 • L'infant o jove pugui marxar sol a casa, un cop finalitzada l'activitat


Pel que fa als drets d'imatge, autoritzo: • La captació de la imatge del/la menor i la posterior difusió en web, xarxes socials, publicacions o qualsevol altre medi per part de l’entitat organitzadora

De conformitat amb Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb relació a allò establert en el reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades personals recollides en aquest formulari seran incorporades en un fitxer creat per l'ajuntament de Ripoll per gestionar aquesta activitat. No seran cedides a terceres persones. Part d'aquestes dades podran ser comunicades a una companyia d'assegurances a fi de concertar la pòlissa corresponent. Entenem que, omplint aquest formulari, ens autoritza a dur a terme aquest tractament. Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades i, si és el cas, a fer-les rectificar, oposar-se al seu tractament o cancelar-les adreçant-se per qualsevol mitjà a Ajuntament de Ripoll, Plaça Ajuntament n.3, 17500 Ripoll.
 • Certifico que tota la informació donada en aquesta autorització és certa, i que no estic ocultant cap dada que pugui ser d'interès als responsables de l'activitat.